Enea kontakt

Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
tel. +48 / 61 850 40 00 | fax +48 / 61 884 59 57
kontakt@operator.enea.pl

* * * * * 

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN