Linia energetyczna nad działkami

Szpetny widok, troska o bezpieczeństwo, złe samopoczucie, tyle w temacie linii energetycznych, które przechodzą nad działkami. Aby się ich pozbyć, czy też uzyskać odszkodowanie za trzeba wskazać strony procesu i ich adresy, wskazać wartości przedmiotu sprawy. Walka o linie energetyczne najczęściej toczy się o:

  • ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu;
  • zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • usunięcie urządzeń energetycznych z nieruchomości;
  • roszczenie o przesunięcie urządzeń w inne miejsce nieruchomości;
  • przeniesienie własności gruntu, który został zajęty zabudową elektroenergetyczną.

Można wnosić ewentualnie jeszcze odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości.

Kodeks Cywilny, Zan tego typu sytuacje, które są uwarunkowane w roszczeniu o zapłatę za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu jest art. 224 § 1 Kodeksu cywilnego. Sam poszkodowany powinien ustalić wysokość roszczenia. Zwykle jest to w oparciu ceny dzierżawny 1 metra ziemi, jaką mnoży się ilość  metrów, jaką zajmuje instalacja nad gruntem. (Nie liczy się tu cena za kWh.)

Najtrudniej wykazać, że dana firma energetyczna nielegalnie korzysta z naszego gruntu. Brak umowy to z pewnością dowód. To też mamy prawo do rekompensaty. Niestety, jeśli poprzedni właściciel wyraził zgodę na linie, mamy problem, wówczas należy rozpocząć od pozwu o  otrzymanie rekompensaty.

Wysokość odszkodowania zależy od następujących czynników:

  • od wartości metra kwadratowego gruntu, na którym taka linia jest posadowiona
  • od tego, jaka jest to linia: niskiego, średniego czy wysokiego napięcia
  • od długości linii

Są to obowiązkowe warunki, wobec których ustalana jest wysokość odszkodowania. Jeżeli wykażemy inne czynniki i będą one wiarygodne, możliwe że rekompensata będzie wyższa.

https://energiadirect.pl/poradniki/wysokosc-odszkodowania-za-slupy-energetyczne

https://energiadirect.pl/poradniki/odszkodowanie-za-linie-energetyczne

Obecnie obowiązujące przepisy wyraźnie podkreślają, że o takie odszkodowanie mogą ubiegać się właściciele działek, na których obiekty energetyczne znajdują się nie dłużej niż 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *